پَــس اَز בوشیزِگی

خط خطے هاے مانـבگار

پس کی تموم میشه!!!!


یعنی اگه این دو روز هرچه زودتر تموم نشه و ادامه پیدا کنه من مطمئنم با این بد غذایی من و این باشگاه رفتنام چیزی نمونده به حول و قوه الهی جان به جان افرین تسلیم کنم!

از مسولینی که میشینن پای تلسکوپ ملسکوپ و این حرفا که ماه رو رویت کنند خواهشمندیم هرچه زودتر پیداش کنن ما دیگه بریدیم!

امروز دیگه واقعا نمیتونم که شروع کردم به نق زدن!

وگرنه این یه ماه رو کامل روزه گرفتم بدون اینکه جیکم دربیاد یا انرژی کم بیارم!

قبول باشه روزه ها نیایش ها :) عید دیروز هم مبارک
ایـטּ رפزهــا
عجیـب בلـم بـچگـے مـے خواهـב...
"خستـہ ام" ...
فـقط یـڪـ قـلم لطـفاً ...
مے خواهـم خـوבم را خط خـطے ڪـنـم

------------------

دیری است که از زندان های طبیعت ، تاریخ ، ما و من رها شده ام و رسیده ام به دشت هموار و بی کرانه ی رهایی ، مطلق ، بی رنگی و بی سویی ، حیرت،عطش ،عبث ،پوچی.

و اکنون ازآن وادی نیز گذشته ام و رسیده ام به کشوری که برآن گام هیچ کلمه ای نرفته است و خراش هیچ نگاهی بر آن نیفتاده و پاکی بکر آن را پلیدی هیچ فهمی نیالوده است .من اکنون کاشف اقلیمی هستم که خود خالق آنم!و که می داند چه می گویم؟چه احساس می کنم ؟ کجایم؟

دنبال کنندگان ۶ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آرشیو مطالب
Designed By Erfan Powered by Bayan