پَــس اَز בوشیزِگی

خط خطے هاے مانـבگار

پَــس اَز בوشیزِگی

خط خطے هاے مانـבگار

درباره بلاگ
پَــس اَز בوشیزِگی

ایـטּ رפزهــا
عجیـب בلـم بـچگـے مـے خواهـב...
"خستـہ ام" ...
فـقط یـڪـ قـلم لطـفاً ...
مے خواهـم خـوבم را خط خـطے ڪـنـم

دنبال کنندگان ۵ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
۰۵ مرداد ۹۳ ، ۱۷:۵۷

پس کی تموم میشه!!!!


یعنی اگه این دو روز هرچه زودتر تموم نشه و ادامه پیدا کنه من مطمئنم با این بد غذایی من و این باشگاه رفتنام چیزی نمونده به حول و قوه الهی جان به جان افرین تسلیم کنم!

از مسولینی که میشینن پای تلسکوپ ملسکوپ و این حرفا که ماه رو رویت کنند خواهشمندیم هرچه زودتر پیداش کنن ما دیگه بریدیم!

امروز دیگه واقعا نمیتونم که شروع کردم به نق زدن!

وگرنه این یه ماه رو کامل روزه گرفتم بدون اینکه جیکم دربیاد یا انرژی کم بیارم!

۹۳/۰۵/۰۵
ناهید بانو

نظرات  (۱)

قبول باشه روزه ها نیایش ها :) عید دیروز هم مبارک