پَــس اَز בوشیزِگی

خط خطے هاے مانـבگار

بی آبی


امروز از صبح آبمون قط شده

داشتم غذا درست میکردم که آب قط شد

هرچی آب تو یخچال و کتری و اینا داشتم باهاش غذا رو درست کردم دیگه هیچ آبی نداریم که ظرفا رو بشورم خخخخخ

برا خوردن هم فقط یه جا آب معدنی کوچیک که گذاشته بودم فریزر یخ بزنه دارم در حال حاضر :دی

یعنی خوشم میاد لنگ نمیمونی

کدبانوگریت تو حلقم

چاکریم
ایـטּ رפزهــا
عجیـب בلـم بـچگـے مـے خواهـב...
"خستـہ ام" ...
فـقط یـڪـ قـلم لطـفاً ...
مے خواهـم خـوבم را خط خـطے ڪـنـم

------------------

دیری است که از زندان های طبیعت ، تاریخ ، ما و من رها شده ام و رسیده ام به دشت هموار و بی کرانه ی رهایی ، مطلق ، بی رنگی و بی سویی ، حیرت،عطش ،عبث ،پوچی.

و اکنون ازآن وادی نیز گذشته ام و رسیده ام به کشوری که برآن گام هیچ کلمه ای نرفته است و خراش هیچ نگاهی بر آن نیفتاده و پاکی بکر آن را پلیدی هیچ فهمی نیالوده است .من اکنون کاشف اقلیمی هستم که خود خالق آنم!و که می داند چه می گویم؟چه احساس می کنم ؟ کجایم؟

دنبال کنندگان ۶ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آرشیو مطالب
Designed By Erfan Powered by Bayan