پَــس اَز בوشیزِگی

خط خطے هاے مانـבگار

پَــس اَز בوشیزِگی

خط خطے هاے مانـבگار

درباره بلاگ
پَــس اَز בوشیزِگی

ایـטּ رפزهــا
عجیـب בلـم بـچگـے مـے خواهـב...
"خستـہ ام" ...
فـقط یـڪـ قـلم لطـفاً ...
مے خواهـم خـوבم را خط خـطے ڪـنـم

دنبال کنندگان ۵ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
۲۸ مهر ۹۳ ، ۲۱:۳۱

بی آبی


امروز از صبح آبمون قط شده

داشتم غذا درست میکردم که آب قط شد

هرچی آب تو یخچال و کتری و اینا داشتم باهاش غذا رو درست کردم دیگه هیچ آبی نداریم که ظرفا رو بشورم خخخخخ

برا خوردن هم فقط یه جا آب معدنی کوچیک که گذاشته بودم فریزر یخ بزنه دارم در حال حاضر :دی

۹۳/۰۷/۲۸
ناهید بانو

نظرات  (۱)

یعنی خوشم میاد لنگ نمیمونی

کدبانوگریت تو حلقم

پاسخ:
چاکریم