پَــس اَز בوشیزِگی

خط خطے هاے مانـבگار

پَــس اَز בوشیزِگی

خط خطے هاے مانـבگار

درباره بلاگ
پَــس اَز בوشیزِگی

ایـטּ رפزهــا
عجیـب בلـم بـچگـے مـے خواهـב...
"خستـہ ام" ...
فـقط یـڪـ قـلم لطـفاً ...
مے خواهـم خـوבم را خط خـطے ڪـنـم

دنبال کنندگان ۵ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
۲۰ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۲۹

بارون

از دیشب تا الان بارونه، اونم چه بارونی... خدایا شکرت

۹۴/۰۲/۲۰
ناهید بانو

نظرات  (۱)

اینجام داشت میبارید...زیرش قدم میزدم و گریه میکردم
پاسخ:
خیلی حال داد واقعا