پَــس اَز בوشیزِگی

خط خطے هاے مانـבگار

پَــس اَز בوشیزِگی

خط خطے هاے مانـבگار

درباره بلاگ
پَــس اَز בوشیزِگی

ایـטּ رפزهــا
عجیـب בلـم بـچگـے مـے خواهـב...
"خستـہ ام" ...
فـقط یـڪـ قـلم لطـفاً ...
مے خواهـم خـوבم را خط خـطے ڪـنـم

دنبال کنندگان ۵ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
۰۴ خرداد ۹۴ ، ۱۴:۳۹

زندان!

حیاطی که توش بشینی و سرتو بالا بگیری اما نتونی آسمون رو ببینی حیاط نیست، زندونه!!

درست مثل حیاط قلعه هزار اردک ما


 

این حیاط طبقه پایین هستش سقفی که میبینید خونه ما هست که رو حیاط ساخته شده

ولی این میله میله ها و اون شیشه ها برا چی هستش رو دقیق نمیدونم!!! فقط میدونم واقعا شبیه زندونه

۹۴/۰۳/۰۴
ناهید بانو