پَــس اَز בوشیزِگی

خط خطے هاے مانـבگار

پَــس اَز בوشیزِگی

خط خطے هاے مانـבگار

درباره بلاگ
پَــس اَز בوشیزِگی

ایـטּ رפزهــا
عجیـب בلـم بـچگـے مـے خواهـב...
"خستـہ ام" ...
فـقط یـڪـ قـلم لطـفاً ...
مے خواهـم خـوבم را خط خـطے ڪـنـم

دنبال کنندگان ۵ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
۱۸ خرداد ۹۴ ، ۱۴:۳۷

امیدم توای

خدایا! بی‌صبرانه منتظر زمانی هستم که از پشت پرده بیرون بیایی، مرا در آغوش مهربانت بگیری، سکوتت را بشکنی و با لبخند به من بگویی: در این سال‌های سرشار از سکوت دائما به فکر من بوده‌ای، خطاهایم را بخشیده‌ای و در پس هر رنجی گنجی برایم مخفی کرده‌ای؛ خدایا! با تمام وجود به تو امیدوارم.

۹۴/۰۳/۱۸
ناهید بانو