پَــس اَز בوشیزِگی

خط خطے هاے مانـבگار

پَــس اَز בوشیزِگی

خط خطے هاے مانـבگار

درباره بلاگ
پَــس اَز בوشیزِگی

ایـטּ رפزهــا
عجیـب בلـم بـچگـے مـے خواهـב...
"خستـہ ام" ...
فـقط یـڪـ قـلم لطـفاً ...
مے خواهـم خـوבم را خط خـطے ڪـنـم

دنبال کنندگان ۵ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
۰۸ مرداد ۹۴ ، ۰۳:۱۵

اخر قصه

خدایا

دستانم را زده ام زیر چانه ام

مات ومبهوت نگاهت میکنم

طلبکار نیستم

فقط مشتاقم بدانم

ته قصه چه میکنی؟

بامن

۹۴/۰۵/۰۸
ناهید بانو

نظرات  (۲)

Like
۰۳ شهریور ۹۴ ، ۰۱:۲۸ یِ خانومِ شاد!
خیره انشا الله عزیزممممم


برا پست آخرتم باید بگم نامرررد چرا انقد کدبانویی تو
پاسخ:
فدای تو عزیزم
نظر لطفته😊