پَــس اَز בوشیزِگی

خط خطے هاے مانـבگار

پَــس اَز בوشیزِگی

خط خطے هاے مانـבگار

درباره بلاگ
پَــس اَز בوشیزِگی

ایـטּ رפزهــا
عجیـب בلـم بـچگـے مـے خواهـב...
"خستـہ ام" ...
فـقط یـڪـ قـلم لطـفاً ...
مے خواهـم خـوבم را خط خـطے ڪـنـم

دنبال کنندگان ۵ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
۲۵ شهریور ۹۴ ، ۱۷:۲۶

جواب کامنت اون

من واقعا ممنون میشم اگه همینطور باشه که گفتی

حلالی برو خیالت راحت

نخواستم پا بزارم تو وبت، ترجیح دادم همینجا جواب بدم

در پناه خدا موفق باشی

۹۴/۰۶/۲۵
ناهید بانو