پَــس اَز בوشیزِگی

خط خطے هاے مانـבگار

تاثیر گذاری

جالبه!!!!!!

نمی دونستم این پست ثابت وبلاگم انقدر تاثیر گذاره!

ناراحتی

گاهی ناراحتی ها و دلخوری هایی برای آدم پیش میاد که هر کار میکنی از دلت در نمیاد

نه گریه دردی ازت دوا میکنه... نه درد و دل

فقطم فکرت طرف منفی قضیه رو میبینه

ولی خوب به مرور از یاد آدم میره

اما هنوز جای خراشش تو قلبت وجود داره و هر موقع یادت میاد بازم بی اختیار اشکت در میاد

خدا میدونه که من چه ها کشیدم

ولی نمی دونم چرا هنوز سر پام!!!!!

ایـטּ رפزهــا
عجیـب בلـم بـچگـے مـے خواهـב...
"خستـہ ام" ...
فـقط یـڪـ قـلم لطـفاً ...
مے خواهـم خـوבم را خط خـطے ڪـنـم

------------------

دیری است که از زندان های طبیعت ، تاریخ ، ما و من رها شده ام و رسیده ام به دشت هموار و بی کرانه ی رهایی ، مطلق ، بی رنگی و بی سویی ، حیرت،عطش ،عبث ،پوچی.

و اکنون ازآن وادی نیز گذشته ام و رسیده ام به کشوری که برآن گام هیچ کلمه ای نرفته است و خراش هیچ نگاهی بر آن نیفتاده و پاکی بکر آن را پلیدی هیچ فهمی نیالوده است .من اکنون کاشف اقلیمی هستم که خود خالق آنم!و که می داند چه می گویم؟چه احساس می کنم ؟ کجایم؟

دنبال کنندگان ۶ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آرشیو مطالب
Designed By Erfan Powered by Bayan