پَــس اَز בوشیزِگی

خط خطے هاے مانـבگار

یه احمق


نمیدونم  کدوم احمق حسودی خواننده وبم شده تازگیا!

هر مطلبی میزارم فقط بلده بیاد اون دکمه مخالف پایین رو بزنه!

جرات داری بیا حرفاتو تو کامنتا بگو جوابتو بگیر

بعضیا حتی به نوشته ها و زندگی شخصی ادم هم انگار حسادت میکنن!!!!

اینایی که من مینوسم مقاله یا تحقیق و کنفراس نیست که کسی بخواد تعیین کنه خوبه یا بد

اینا تراوشات ذهنی و خاطرات بنده است که برا شخص خودم نوشته میشه

ایـטּ رפزهــا
عجیـب בلـم بـچگـے مـے خواهـב...
"خستـہ ام" ...
فـقط یـڪـ قـلم لطـفاً ...
مے خواهـم خـوבم را خط خـطے ڪـنـم

------------------

دیری است که از زندان های طبیعت ، تاریخ ، ما و من رها شده ام و رسیده ام به دشت هموار و بی کرانه ی رهایی ، مطلق ، بی رنگی و بی سویی ، حیرت،عطش ،عبث ،پوچی.

و اکنون ازآن وادی نیز گذشته ام و رسیده ام به کشوری که برآن گام هیچ کلمه ای نرفته است و خراش هیچ نگاهی بر آن نیفتاده و پاکی بکر آن را پلیدی هیچ فهمی نیالوده است .من اکنون کاشف اقلیمی هستم که خود خالق آنم!و که می داند چه می گویم؟چه احساس می کنم ؟ کجایم؟

دنبال کنندگان ۶ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آرشیو مطالب
Designed By Erfan Powered by Bayan