پَــس اَز בوشیزِگی

خط خطے هاے مانـבگار

پَــس اَز בوشیزِگی

خط خطے هاے مانـבگار

درباره بلاگ
پَــس اَز בوشیزِگی

ایـטּ رפزهــا
عجیـب בلـم بـچگـے مـے خواهـב...
"خستـہ ام" ...
فـقط یـڪـ قـلم لطـفاً ...
مے خواهـم خـوבم را خط خـطے ڪـنـم

دنبال کنندگان ۵ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
۱۵ خرداد ۹۴ ، ۲۱:۰۶

استارت دوباره


خیلی میچسبه یه هفته دوری از خونه و شوهر و رفتن خونه بابا و دوباره تجربه کردن اینکه انگار مجرد هستی!

وقتی برمیگردی انگار یه استارت دوباره برای شروع زندگی مشترکه

حتی دوست داشتنهای همیشگی که دیگه عادت شدن به خاطر دلتنگی از دوری دوباره مثل روزای اول زندگی به همون شیرینی اولیه میرسه

به این استارت دوباره خیلی احتیاج داشتم و حس میکنم هر چند مدت یه بار برای قدر دونستن داشته های زندگیم به این استارت احتیاج دارم

۹۴/۰۳/۱۵
ناهید بانو